Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Wykrywanie pods?uchw

  • wykrywanie i likwidacja elektronicznych urz?dze? pods?uchowych

  • doradztwo w zakresie ograniczania ryzyka zwi?zanego z nara?eniem si? na nielegalny pods?uch