Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Ustalenia s?dowe

  • poszukiwanie materia?u dowodowego w tocz?cych si? dochodzeniach, ?ledztwach oraz post?powaniach s?dowych, w zakresie spraw kryminalnych, cywilnych i skarbowych
  • pomoc w zakresie analizy zebranych dowodw oraz sposobu i celowo?ci wykorzystania ich w tocz?cych si? post?powaniach