Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 

Ustalenia sądowe

  • poszukiwanie materiału dowodowego w toczących się dochodzeniach, śledztwach oraz postępowaniach sądowych, w zakresie spraw kryminalnych, cywilnych i skarbowych
  • pomoc w zakresie analizy zebranych dowodów oraz sposobu i celowości wykorzystania ich w toczących się postępowaniach