Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

Oszustwa

  • współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie weryfikacji autentyczności zgłasznych szkód wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych
  • współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu potwierdzania wiarygodności informacji przedstawianych przez przyszłych kredytobiorców, bądź osoby zaciągające inne zobowiązania finansowe
  • zdobywanie dowodów w sprawach związanych z bezprawnym wykorzystywaniem znaków i nazw towarowych
  • uzyskiwanie informacji mających związek z ujawnieniem tajemnicy służbowej, w tym tajemnicy firmy
  • dokumentowanie sytuacji dotyczących  fikcyjnego  uzyskiwania zwolnień lekarskich