Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 

Wywiad gospodarczy

  • potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych, rejestrowych i innychprzedstawianych przez firmę (m.in.  REGON , NIP, KRS, konta bankowe)

  • zbieranie i analiza informacji dotyczących zakresu i rodzaju działalności firmy, a także osób nią zarządzających
  • uzyskiwanie informacji o wiarygodności finansowej  potencjalnych kontrahentów firmy
  • ustalanie potencjalnych konkurentów biznesowych firmy, w tym wykrywanie nieuczciwej konkurencji
  • ustalenia dotyczące reputacji firmy
  • sprawdzanie czy przeciwko firmie było lub jest prowadzone postępowanie sądowe oraz dokumentowanie przypadków złamania prawa przez firmę bądź osoby ją reprezentujące