Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 

 

AUDYT I BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE

 

  • szacowanie i kontrola ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów,sieci komputerowych i przesyłania danych,
  • zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
  • źródła zagrożeń zasobów informacyjnych,
  • sposoby ochrony przed zagrożeniami,
  • przygotowanie i przeprowadzenie -  programu szkoleń i warsztatów indywidualnie według potrzeb klienta,