Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

AUDYT I BEZPIECZE?STWO TELEINFORMATYCZNE

  • szacowanie i kontrola ryzyka wynikaj?cego z korzystania z komputerw,sieci komputerowych i przesy?ania danych,
  • zarz?dzanie bezpiecze?stwem systemw teleinformatycznych,
  • ?rd?a zagro?e? zasobw informacyjnych,
  • sposoby ochrony przed zagro?eniami,
  • przygotowanie i przeprowadzenie - programu szkole? i warsztatw indywidualnie wed?ug potrzeb klienta,