Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Sprawy rodzinne

  • ustalenie miejsca zameldowania i pobytu osoby,
  • ustalenie rozk?adu dnia osoby,
  • ustalenie kontaktw towarzyskich i zawodowych osoby,
  • ustalenie ?rde? dochodu i maj?tku osoby,
  • ustalenie na?ogw osoby,
  • obserwacja osoby ukierunkowana na ujawnienie jej kontaktw z p?ci? przeciwn?,
  • dokumentacja fotograficzna, video i audio z wykonanych czynno?ci,
  • przygotowanie materia?u dowodowego wraz ze sprawozdaniem do wykorzystania przed s?dem w sprawach rodzinnych w tym rozwodowych.