Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 

Sprawy rodzinne

  • ustalenie miejsca zameldowania i pobytu osoby,
  • ustalenie rozkładu dnia osoby,
  • ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby,
  • ustalenie źródeł dochodu i majątku osoby,
  • ustalenie nałogów osoby,
  • obserwacja osoby ukierunkowana na ujawnienie jej kontaktów z płcią przeciwną,
  • dokumentacja fotograficzna, video i audio z wykonanych czynności,
  • przygotowanie materiału dowodowego wraz ze sprawozdaniem do wykorzystania przed sądem w sprawach rodzinnych w tym rozwodowych.