Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 

SPRAWDZANIE PRZESZŁOŚCI OSÓB I FIRM

Sprawdzanie przeszłości osób

 • ustalenie poprzednich miejsc zatrudnienia,
 • ustalenie wykształcenia, uprawnień itp.,
 • ustalenie posiadanych zezwoleń, licencji i koncesji,
 • ustalenie nałogów,
 • ustalenie posiadanych w przeszłości pojazdów,
 • ustalenie historii długów,
 • ustalenie poprzednich miejsc zameldowania i pobytu,
 • ustalenie przeszłości kryminalnej.


Sprawdzanie przeszłości firm

 • ustalenie dotychczasowych opinii o firmie,
 • ustalenie dotychczasowej wiarygodności firmy,
 • ustalenie stanu majątkowego oraz kondycji finansowej firmy,
 • ustalenie historii prowadzonej działalności przez firmę,
 • ustalenie historii zmian w Zarządzie firmy,
 • ustalenie historii procesów cywilnych w których firma uczestniczyła jako strona,
 • ustalenie historii umów zawieranych przez firmę.