Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

SPRAWDZANIE PRZESZ?O?CI OSB I FIRM

Sprawdzanie przesz?o?ci osb

 • ustalenie poprzednich miejsc zatrudnienia,
 • ustalenie wykszta?cenia, uprawnie? itp.,
 • ustalenie posiadanych zezwole?, licencji i koncesji,
 • ustalenie na?ogw,
 • ustalenie posiadanych w przesz?o?ci pojazdw,
 • ustalenie historii d?ugw,
 • ustalenie poprzednich miejsc zameldowania i pobytu,
 • ustalenie przesz?o?ci kryminalnej.


Sprawdzanie przesz?o?ci firm

 • ustalenie dotychczasowych opinii o firmie,
 • ustalenie dotychczasowej wiarygodno?ci firmy,
 • ustalenie stanu maj?tkowego oraz kondycji finansowej firmy,
 • ustalenie historii prowadzonej dzia?alno?ci przez firm?,
 • ustalenie historii zmian w Zarz?dzie firmy,
 • ustalenie historii procesw cywilnych w ktrych firma uczestniczy?a jako strona,
 • ustalenie historii umw zawieranych przez firm?.