Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

USTALENIE STANU MAJ?TKOWEGO OSB I FIRM

  • ustalenie stanu maj?tkowego,
  • ustalenie maj?tku ukrytego,
  • ustalenie standardu ?ycia,
  • ustalenie zdolno?ci p?atniczych,
  • ustalenie wiarygodno?ci w stosunkach gospodarczych osb,
  • ustalenie wiarygodno?ci w stosunkach gospodarczych firm,
  • ustalenie aktualnej kondycji finansowej.