Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia


Ekspertyzy kryminalistyczne

 • Badania dokumentw,
 • Badania daktyloskopijne oraz traseologiczne,
 • Badania z dziedziny informatyki, internetu, oprogramowania i systemw komputerowych,
 • Badania fonoskopijne,
 • Badania fizykochemiczne,
 • Badania z dziedziny rachunkowo?ci, ksi?gowo?ci i finansw,
 • Badania antropologiczne w tym ustalanie ojcowstwa,
 • Badania DNA i inne badania biologiczne,
 • Identyfikacja pojazdw i inne badania mechanoskopijne,
 • Badania wypadkw drogowych,
 • Badania broni palnej i obezw?adniaj?cej,
 • Badania fotografii specjalistycznej, nagra? specjalistycznych AV; cyfrowej obrbki obrazu i identyfikacji zapisu magnetowidowego (ocena systemu i autentyczno?ci zapisu, ustalenie ewentualnej ilo?ci kopii, identyfikacja antropologiczna osb utrwalonych na ta?mie, wykonywanie tzw. stop klatek z dowodowej ta?my),
 • Badania identyfikacyjne : ?ladw ust, z?bw i ma??owiny usznej,
 • Badania gemmologiczne,
 • Sporz?dzenie portretu pami?ciowego,
 • Badania wariograficzne,
 • Badania z zakresu seksuologii,
 • Badania z zakresu osmologii,
 • Badania entomologiczne, na podstawie ktrych ekspert mo?e okre?li? dat? ?mierci denata,
 • Badania z dziedziny po?arw i wybuchw,
 • Badania w sprawach o usi?owanie wy?udzenia od towarzystw ubezpieczeniowych, odszkodowa? z tytu?u szkd komunikacyjnych,