Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 


Ekspertyzy kryminalistyczne

 • Badania dokumentów,
 • Badania daktyloskopijne oraz traseologiczne,
 • Badania z dziedziny informatyki, internetu, oprogramowania i systemów komputerowych,
 • Badania fonoskopijne,
 • Badania fizykochemiczne,
 • Badania z dziedziny rachunkowości, księgowości i finansów,
 • Badania antropologiczne w tym ustalanie ojcowstwa,
 • Badania DNA i inne badania biologiczne,
 • Identyfikacja pojazdów i inne badania mechanoskopijne,
 • Badania wypadków drogowych,
 • Badania broni palnej i obezwładniającej,
 • Badania fotografii specjalistycznej, nagrań specjalistycznych AV; cyfrowej obróbki obrazu i identyfikacji zapisu magnetowidowego (ocena systemu i  autentyczności zapisu, ustalenie ewentualnej ilości kopii, identyfikacja antropologiczna osób utrwalonych na taśmie, wykonywanie tzw. stop klatek z dowodowej taśmy),
 • Badania identyfikacyjne : śladów ust, zębów i małżowiny usznej,
 • Badania gemmologiczne,
 • Sporządzenie portretu pamięciowego,
 • Badania wariograficzne,
 • Badania z zakresu seksuologii,
 • Badania z zakresu osmologii,
 • Badania entomologiczne, na podstawie których ekspert może określić datę śmierci denata,
 • Badania z dziedziny pożarów i wybuchów,
 • Badania w sprawach o usiłowanie wyłudzenia od towarzystw ubezpieczeniowych, odszkodowań z tytułu szkód komunikacyjnych,