Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przesz?o?ci
Ustalenia stanu maj?tkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osb i mienia
Wykrywanie pods?uchw
Ustalenia s?dowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osb i mienia

Poszukiwanie osb i mienia

  • poszukiwanie osb zaginionych, ukrywaj?cych si? lub ktrych miejsce przebywania nie jest znane,
  • poszukiwanie osb bliskich,
  • poszukiwanie d?u?nikw,
  • poszukiwanie sprawcw przest?pstw,
  • poszukiwanie ukrytego maj?tku,
  • poszukiwanie ruchomo?ci  pojazdy samochodowe, maszyny, urz?dzenia oraz inne - warto?ciowe przedmioty,
  • poszukiwanie nieruchomo?ci,
  • ustalenie kont bankowych, oszcz?dno?ci, depozytw w sejfach, kont bankowych zagranic?, aktyww inwestycyjnych, posiadanych pojazdw i innych.