Sprawy rodzinne
Sprawdzanie przeszłości
Ustalenia stanu majątkowego
Ekspertyzy kryminalistyczne
Poszukiwanie osób i mienia
Wykrywanie podsłuchów
Ustalenia sądowe
Oszustwa
Wywiad gospodarczy
Windykacja
Audyt
Ochrona osób i mienia

 

Poszukiwanie osób i mienia

 

  • poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się lub których miejsce przebywania nie jest znane,
  • poszukiwanie osób bliskich,
  • poszukiwanie dłużników,
  • poszukiwanie sprawców przestępstw,
  • poszukiwanie ukrytego majątku,
  • poszukiwanie ruchomości  pojazdy samochodowe, maszyny, urządzenia oraz inne - wartościowe przedmioty,
  • poszukiwanie nieruchomości,
  • ustalenie kont bankowych, oszczędności, depozytów w sejfach, kont bankowych zagranicą, aktywów inwestycyjnych, posiadanych pojazdów i innych.